xe phương trang trà vinh

 • TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH
 • Địa chỉ: 6A Nguyễn Thị Minh Khai- phường 1 - Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
 • Điện Thoại : 0294 3851819 - 0294 3841819      Hotline: 0915 515659
 • Email : [email protected]
 • Website: www.mndreamgarden.edu.vn - www.travinhtourism.com.vn
 • Chịu trách cứ nhiệm nội dung : TTTTXT Du lịch Trà Vinh
 • Giấy phép tắc số : 03/GP-TTDT ngày cấp cho 09/12/2020
 • TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH
 • Địa chỉ: 6A Nguyễn Thị Minh Khai- phường 1 - Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
 • Điện Thoại : 0294 3851819 - 0294 3841819
 • Hotline: 0915 515659 - Email: [email protected]
 • Website: www.mndreamgarden.edu.vn - www.travinhtourism.com.vn
 • Chịu trách cứ nhiệm nội dung : TTTTXT Du lịch Trà Vinh
 • Giấy phép tắc số : 03/GP-TTDT ngày cấp cho 09/12/2020
 • TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH
 • Điện Thoại : 0294 3851819 - 0294 3841819
 • Địa chỉ: 6A Nguyễn Thị Minh Khai- phường 1 - Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
 • Chịu trách cứ nhiệm nội dung : TTTTXT Du lịch Trà Vinh
 • Giấy phép tắc số : Giấy phép tắc xuất bạn dạng số: 07/GP-STTTT-BCXB ngày cấp cho 13/11/2015

Copyright 2021 © Du lịch Trà Vinh