phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Mẫu Phiếu ĐK dự tuyển chọn viên chức tiên tiến nhất được phát hành kèm cặp Nghị toan 85/2023/NĐ-CP, dùng làm nộp cho tới cơ sở, đơn vị chức năng đem thẩm quyền tuyển chọn dụng.


Mẫu Phiếu ĐK dự tuyển chọn viên chức mới nhất nhất

Mẫu Phiếu ĐK dự tuyển chọn viên chức phát hành kèm Nghị toan 85/2023/NĐ-CP:

Bạn đang xem: phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

_______________

.............., ngày...... mon....năm………

(Ảnh 4x6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

___________

Vị trí dự tuyển(1):………………………..

Đơn vị dự tuyển(2):………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ……………………………………………

Ngày, mon, năm sinh: ......................Nam(3) □   Nữ □

Dân tộc:..............Tôn giáo:…………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:…:Ngày cấp:......Nơi cấp:…

Số Smartphone di động:...................Email:……………

Quê quán:...............................................

Địa chỉ nhận thông báo:............................

Thông tin tưởng về hộ khẩu (nếu có):........................................

Tình trạng mức độ khỏe:…………Chiều cao:……;Cân nặng:......kg

Trình chừng văn hóa:..................................................

Trình chừng chuyên nghiệp môn:.............................................

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH(4)

Mối quan lại hệ

Họ và tên

Ngày, mon, năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp và công việc, chức vụ, dịch vụ, đơn vị chức năng công tác làm việc, tiếp thu kiến thức, điểm ở (trong, ngoài nước); member những tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội)

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngôi trường, hạ tầng huấn luyện và giảng dạy cấp

Ngày, mon, năm cung cấp văn bởi vì, bệnh chỉ

Trình chừng văn bởi vì, bệnh chỉ

Số hiệu của văn bởi vì, bệnh chỉ

Chuyên ngành huấn luyện và giảng dạy (ghi theo đuổi bảng điểm)

Ngành khơi tạo

Hình thức khơi tạo

Xếp loại bởi vì, bệnh chỉ

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Xem thêm: những mẫu tóc ngắn đẹp

Từ ngày, mon, năm cho tới ngày, mon, năm

Cơ quan lại, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng công tác

V. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Nguyện vọng 1:

- Vị trí việc thực hiện dự tuyển(1):………………………………

- Đơn vị(2):……………………………………………………

2. Nguyện vọng 2 (Nếu thông tin tuyển chọn dụng không tồn tại những địa điểm việc thực hiện được ĐK 02 nguyện vọng thì sỹ tử ko điền phần này):

- Vị trí việc thực hiện dự tuyển(1):………………………………

- Đơn vị(2):……………………………………………………

3. Đăng ký tham gia dự thi môn nước ngoài ngữ (Đối với những địa điểm việc thực hiện bên trên thông tin tuyển chọn dụng ko đòi hỏi nước ngoài ngữ thì sỹ tử ko điền phần này)

3.1. Đăng ký tham gia dự thi nước ngoài ngữ(5):

Tiếng Anh □        Tiếng Nga □          Tiếng Pháp □          Tiếng Đức □          Tiếng Trung Quốc □

Ngoại ngữ không giống theo đuổi đòi hỏi địa điểm việc làm:………………

3.2. Miễn ganh đua nước ngoài ngữ vì thế (nếu có): ……………………………

4. Đối tượng ưu tiên (nếu có):  …………………………………

Tôi nài khẳng định và phụ trách trước pháp lý về vấn đề cung ứng nhập Phiếu ĐK dự tuyển chọn này và khẳng định đầy đủ khá đầy đủ làm hồ sơ theo đuổi quy toan sau thời điểm sẽ có được thông tin trúng tuyển chọn.

Ghi chú:

1. Ghi trúng thương hiệu địa điểm việc thực hiện ĐK dự tuyển chọn theo đuổi Thông báo tuyển chọn dụng;

2. Ghi trúng thương hiệu cơ sở, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ĐK tuyển chọn dụng so với từng nguyện vọng theo như đúng Thông báo tuyển chọn dụng;

3. Tích vệt X nhập dù tương ứng;

4. Cha, u đẻ; bà xã (chồng); con cái đẻ; anh, chị, em ruột;

5. Tích vệt X nhập dù ứng.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

Mẫu Phiếu ĐK dự tuyển chọn viên chức mới nhất nhất
Mẫu Phiếu ĐK dự tuyển chọn viên chức tiên tiến nhất (Ảnh minh họa)


Quy toan về thông tin tuyển chọn dụng và nộp phiếu đăng ký

Tại Điều 14 Nghị toan 115/2020/NĐ-CP, sửa thay đổi bổ sung cập nhật bởi vì Nghị toan 85/2023, nhà nước quy toan về sự thông tin tuyển chọn dụng và tiêu thụ Phiếu ĐK dự tuyển chọn viên chức như sau:

Cơ quan lại, đơn vị chức năng đem thẩm quyền tuyển chọn dụng cần đăng thông tin tuyển chọn dụng công khai minh bạch tối thiểu 01 đợt bên trên một trong mỗi phương tiện đi lại vấn đề đại bọn chúng như báo in, báo năng lượng điện tử, báo thưa, báo hình.

Đồng thời đăng lên bên trên trang vấn đề năng lượng điện tử hoặc Cổng vấn đề năng lượng điện tử và niêm yết công khai minh bạch bên trên trụ sở thao tác làm việc của cơ sở, đơn vị chức năng đem thẩm quyền tuyển chọn dụng.

Nội dung thông tin tuyển chọn dụng bao gồm:

  • Số số lượng người thao tác làm việc cần thiết tuyển chọn ứng với từng địa điểm việc làm;

  • Số lượng địa điểm việc thực hiện triển khai việc ganh đua tuyển chọn, xét tuyển;

  • Tiêu chuẩn chỉnh, ĐK ĐK dự tuyển;

  • Thời hạn, vị trí và vị trí tiêu thụ Phiếu ĐK dự tuyển chọn, số Smartphone địa hình hoặc cố định và thắt chặt của cá thể, thành phần được cắt cử tiêu thụ Phiếu ĐK dự tuyển;

  • Hình thức, nội dung ganh đua tuyển chọn, xét tuyển; thời hạn và vị trí ganh đua tuyển chọn, xét tuyển;

    Xem thêm: tập làm văn lớp 5 tả cảnh

  • Các địa điểm việc thực hiện được ĐK 02 nguyện vọng.

Người ĐK dự tuyển chọn nộp Phiếu ĐK dự tuyển tại vị trí tiêu thụ Phiếu ĐK dự tuyển chọn hoặc gửi theo đuổi lối bưu chủ yếu hoặc qua quýt trang vấn đề năng lượng điện tử hoặc Cổng vấn đề năng lượng điện tử của cơ sở, đơn vị chức năng đem thẩm quyền tuyển chọn dụng.

Thời hạn nhận Phiếu ĐK dự tuyển chọn là 30 ngày Tính từ lúc ngày thông tin tuyển chọn dụng công khai minh bạch bên trên phương tiện đi lại vấn đề đại bọn chúng, bên trên trang vấn đề năng lượng điện tử hoặc Cổng vấn đề năng lượng điện tử của cơ sở, đơn vị chức năng đem thẩm quyền tuyển chọn dụng.

Trên đó là mẫu Phiếu ĐK dự tuyển chọn viên chức tiên tiến nhất và những quy toan tương quan. Nếu đem vướng giắt, độc giả vui vẻ lòng gọi cho tới tổng đài 19006192 sẽ được tương hỗ.