này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi

[Verse 1: bằng phẳng Kiều]
Ta quen thuộc nhau vẫn bao lâu rồi hỡi tối đêm đem hay
Mà giọt buồn hoài vương vãi bên trên môi đậm đắng
Ta quen thuộc nhau vẫn bao lâu rồi hỡi tối sao vẫn mãi tối dài
Để bản thân tao với trái tim thô cằn giá bán băng

[Verse 2: Lam Anh]
Đêm ngày hôm qua tự nhiên em nhận ra anh nhập giấc mơ
Mình ngồi cạnh thiệt lâu cùng mọi người trong nhà lặng lẽ
Đêm ni mơ tự nhiên em lại ghi nhớ anh nhập cơn dông tố sầm uất về
Phải chăng lúc biết yêu thương niềm mơ ước là điểm bắt đầu

Bạn đang xem: này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi

[Điệp Khúc: bằng phẳng Kiều, Lam Anh]
Này ngày đông ơi van hãy thực hiện tuyết rơi
Để White lối bằng hữu về
Này tình nhân ơi van hãy thực hiện tuyết rơi
Để em biết anh cần thiết em

Này thời hạn ơi van hãy ngừng vùng đây
Để những vết yêu thương đong đầy
Một vòng đeo tay em khát khao một giấc mơ
Em vẫn yêu thương anh người ơi

[Verse 3: Lam Anh, Bằng Kiều]
Đêm ngày hôm qua tự nhiên em nhận ra anh nhập giấc mơ
Mình ngồi cạnh thiệt lâu cùng mọi người trong nhà lặng lẽ
Đêm ni mơ tự nhiên em lại ghi nhớ anh nhập cơn dông tố sầm uất về
Phải chăng lúc biết yêu thương niềm mơ ước là điểm bắt đầu

Xem thêm: những mẫu tóc ngắn đẹp

[Điệp Khúc: bằng phẳng Kiều, Lam Anh, cả hai]
Này ngày đông ơi van hãy thực hiện tuyết rơi
Để White lối bằng hữu về
Này ngày đông ơi van hãy thực hiện tuyết rơi
Để em biết anh cần thiết em
Này thời hạn ơi van hãy ngừng vùng đây
Để những vết yêu thương đong đầy
Một vòng đeo tay em khát khao một giấc mơ

Em vẫn yêu thương anh người ơi

Xem thêm: tăng 100 like miễn phí

[Điệp Khúc: Cả nhị, Bằng Kiều, Lam Anh]
Này ngày đông ơi van hãy thực hiện tuyết rơi (Xin hãy thực hiện tuyết rơi)
Để White lối em anh về (Để White lối em anh về)
Này ngày đông ơi van hãy thực hiện tuyết rơi (Hãy thực hiện tuyết rơi)
Để em biết anh cần thiết em
Và thời hạn ơi van hãy ngừng vùng đây
Để những vết yêu thương đong đầy
Một vòng đeo tay em khát khao một giấc mơ
Em vẫn yêu thương anh
Anh vẫn yêu thương em
Người ơi

How to lớn Format Lyrics:

  • Type out all lyrics, even repeating tuy nhiên parts lượt thích the chorus
  • Lyrics should be broken down into individual lines
  • Use section headers above different tuy nhiên parts lượt thích [Verse], [Chorus], etc.
  • Use italics (<i>lyric</i>) and bold (<b>lyric</b>) to lớn distinguish between different vocalists in the same tuy nhiên part
  • If you don’t understand a lyric, use [?]

To learn more, kiểm tra out our transcription guide or visit our transcribers forum