mẫu công văn giải trình thuế

Công văn giải trình thuế là văn bạn dạng không xa lạ với những ban ngành, công ty nhằm thực hiện rõ rệt những yếu tố vướng giắt Lúc thao tác làm việc với ban ngành Thuế. Dưới đấy là những kiểu mẫu Công văn giải trình thuế tiên tiến nhất từng kế toán tài chính cần phải biết.

Bạn đang xem: mẫu công văn giải trình thuế

1. 3 kiểu mẫu Công văn giải trình thuế mới mẻ nhất

1.1 Mẫu số 1

CÔNG TY KẾ TOÁN ………...

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

---------o0o----------

Số: 01/2021/KTTU

Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v vấn đáp công văn số …………  của Chi viên thuế Quận .............)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN ……………..

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY………..

- Mã số thuế: 010825……

- Địa chỉ trụ sở chính:  Xuân Thủy – CG cầu giấy – Hà Nội

- Người thay mặt theo gót pháp luật: …………………

- Điện thoại: ……………

Ngày ….. mon …….. năm ………, Shop chúng tôi có được Công văn số  …………… của Chi viên thuế quận ……. về sự việc ………. Chúng tôi van lơn được vấn đáp thứu tự những thắc mắc vô Công văn như sau:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Công ty ……………… kính ý kiến đề xuất Chi viên thuế quận ……… kiểm tra, tạo nên ĐK cho tới Công ty kê khai và nộp thuế theo như đúng quy toan của pháp lý.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như bên trên.

- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

1.2 Mẫu số 2

CÔNG TY KẾ TOÁN …..

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

---------o0o----------

Số: 01/2021/KTTU

Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v ………………………………)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …………

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY KẾ TOÁN ….

- Mã số thuế: 0108….

- Địa chỉ trụ sở chính: 181 Xuân Thủy – CG cầu giấy – Hà Nội

- Người thay mặt theo gót pháp luật: …………………

- Điện thoại: …………..

Nội giải quyết trình:

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Công ty Shop chúng tôi làm thuê văn giải trình này, gửi cho tới Chi viên thuế …………… nhằm giải trình về sự việc ……………

Công ty Shop chúng tôi van lơn khẳng định nội dung bên trên là trúng và van lơn trọn vẹn phụ trách trước pháp lý.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như bên trên.

- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

1.3 Mẫu số 3

CÔNG TY KẾ TOÁN ……

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

---------o0o----------

Số: 01/2021/KTTU

Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v chậm chạp nộp Tờ khai thuế GTGT quý …….)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN ………………..

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY KẾ TOÁN ……

- Mã số thuế: 0108…..

- Địa chỉ trụ sở chính: Xuân Thủy – CG cầu giấy – Hà Nội

- Người thay mặt theo gót pháp luật: ……………………

- Điện thoại: ………………………..

Ngày ..... mon ........ năm ........., Shop chúng tôi có được công văn số ….. của Chi viên thuế quận ........... về sự việc chậm chạp nộp tờ khai thuế độ quý hiếm ngày càng tăng quý …….. Chúng tôi van lơn trình diễn nguyên do kéo theo việc chậm chạp nộp như sau:

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Căn cứ theo gót Khoản 1 Điều 3 Nghị toan 111/2013/NĐ-CP quy định:

Xem thêm: văn tả cô giáo chủ nhiệm lớp 5

Điều 3. Các tình tiết hạn chế nhẹ nhàng, tình tiết tăng nặng

1. Khi đưa ra quyết định thời hạn vận dụng giải pháp dạy dỗ bên trên xã, phường, thị xã, những tình tiết hạn chế nhẹ nhàng quy toan bên trên Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chủ yếu nên được kiểm tra, gồm:

a) Người vi phạm đang được với hành động ngăn ngừa, thực hiện giảm sút kết quả của vi phạm hoặc tự động nguyện xử lý kết quả, bồi thông thường thiệt hại;

b) Người vi phạm đang được tự động nguyện khai báo, trung thực ăn năn lỗi; tích vô cùng trợ giúp ban ngành tính năng trị hiện nay và xử lý vi phạm;

c) Vi phạm vô biểu hiện bị khích động về niềm tin bởi hành động ngược pháp lý của những người không giống tạo nên ra; vượt lên vượt số lượng giới hạn chống vệ chủ yếu đáng; vượt lên vượt đòi hỏi của tình thế cấp cho thiết;

d) Vi phạm bởi bị xay buộc hoặc bị phụ thuộc về vật hóa học hoặc tinh anh thần;

đ) Người vi phạm là phụ phái nữ có thai, người nuôi con cái bên dưới 36 mon tuổi hạc, người già nua yếu đuối, người dân có bệnh dịch hoặc tàn tật thực hiện giới hạn năng lực trí tuệ hoặc năng lực tinh chỉnh và điều khiển hành động của mình;

e) Vi phạm vì như thế thực trạng đặc biệt quan trọng trở ngại nhưng mà ko bởi bản thân tạo nên ra;

g) Vi phạm bởi trình độ chuyên môn lỗi thời.

Công ty ................. kính ý kiến đề xuất Chi viên thuế quận .................... kiểm tra những tình tiết hạn chế nhẹ nhàng nhằm hạn chế nấc trị vi phạm hành chủ yếu, tạo nên ĐK cho tới Công ty kê khai và nộp thuế theo như đúng quy toan của pháp lý.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như bên trên.

- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

2. Mẫu Công văn van lơn bỏ tờ khai đang được nộp

Mẫu Công văn giải trình thuế
Mẫu Công văn giải trình thuế tiên tiến nhất từng kế toán tài chính cần phải biết (Ảnh minh họa)

2.1 Mẫu Công văn van lơn bỏ tờ khai thuế GTGT

CÔNG TY KẾ TOÁN …….

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

---------o0o----------

Số: 01/2021/KTTU

Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN

(V/v : Thông báo về sự việc bỏ tờ khai thuế GTGT mon …………….)

Kính gửi: CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY KẾ TOÁN ……

- Mã số thuế: 0108……

- Địa chỉ trụ sở chính:  Xuân Thủy – CG cầu giấy – Hà Nội

- Người thay mặt theo gót pháp luật: ………………………………

- Điện thoại: ………………………..

Căn cứ theo gót Điều 9 Nghị toan 126/2020/NĐ-CP quy định:

Điều 9. Tiêu chí khai thuế theo gót quý so với thuế độ quý hiếm ngày càng tăng và thuế thu nhập cá nhân

1. Tiêu chí khai thuế theo gót quý

a) Khai thuế độ quý hiếm ngày càng tăng theo gót quý vận dụng đối với:

a.1) Người nộp thuế nằm trong diện khai thuế độ quý hiếm ngày càng tăng theo gót mon được quy toan bên trên điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị toan này nếu như với tổng lệch giá bán sản phẩm hoá và cung ứng công ty của năm vừa qua ngay lập tức kề kể từ 50 tỷ việt nam đồng trở xuống thì được khai thuế độ quý hiếm ngày càng tăng theo gót quý. Doanh thu bán sản phẩm hóa, cung ứng công ty được xác lập là tổng lệch giá bên trên những tờ khai thuế độ quý hiếm ngày càng tăng của những kỳ tính thuế vô năm dương lịch.

Trường ăn ý người nộp thuế triển khai khai thuế triệu tập bên trên trụ sở chủ yếu cho tới đơn vị chức năng dựa vào, vị trí sale thì lệch giá bán sản phẩm hóa, cung ứng công ty bao hàm cả lệch giá của đơn vị chức năng dựa vào, vị trí sale.

a.2) Trường ăn ý người nộp thuế mới mẻ chính thức hoạt động và sinh hoạt, sale thì được lựa lựa chọn khai thuế độ quý hiếm ngày càng tăng theo gót quý. Sau Lúc tạo ra sale đầy đủ 12 mon thì từ thời điểm năm dương lịch ngay lập tức kề tiếp theo sau năm đang được đầy đủ 12 mon tiếp tục địa thế căn cứ theo gót nấc lệch giá của năm dương lịch trước ngay lập tức kề (đủ 12 tháng) nhằm triển khai khai thuế độ quý hiếm ngày càng tăng theo gót kỳ tính thuế mon hoặc quý.

Công ty tôi nằm trong đối tượng người sử dụng khai thuế GTGT theo gót quý nhưng vì lầm lẫn kế toán tài chính đang được lỡ nộp tờ khai thuế GTGT mon 1/2021 vào trong ngày 11/02/2021.Vì vậy vì như thế công văn này, Công ty kính ước Chi Cục Thuế Quận Cầu Giấy bỏ tờ khai thuế GTGT mon 01/2021để Công ty Shop chúng tôi khai thuế theo gót quý trúng theo phía dẫn của những văn bạn dạng bên trên.

Chúng tôi van lơn tình thật cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như bên trên.

- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

2.2 Mẫu Công văn van lơn bỏ tờ khai lệ phí môn bài

CÔNG TY KẾ TOÁN ……..

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

---------o0o----------

Số: 01/2021/KTTU

Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN

(V/v: Đề nghị bỏ tờ khai lệ phí môn bài xích năm 2020)

Kính gửi: CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY KẾ TOÁN ……..

- Mã số thuế: 0108……

- Địa chỉ trụ sở chính:  Xuân Thủy – CG cầu giấy – Hà Nội

- Người thay mặt theo gót pháp luật: …………

- Điện thoại: ………………………..

Căn cứ theo gót Điều 1 Nghị toan 22/2020/NĐ-CP ngày 24 mon 02 năm 2020 của nhà nước về sự việc sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Nghị toan SỐ 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của nhà nước quy toan về lệ phí môn bài:

“8. Miễn lệ phí môn bài xích vô năm đầu xây dựng hoặc đi ra hoạt động và sinh hoạt tạo ra, sale (từ ngày thứ nhất mon 01 cho tới ngày 31 mon 12) đối với:

a) Tổ chức xây dựng mới mẻ (được cấp cho mã số thuế mới mẻ, mã số công ty mới).

“1. Khai lệ phí môn bài xích một phen Lúc người nộp lệ phí mới mẻ đi ra hoạt động và sinh hoạt tạo ra, sale hoặc mới mẻ xây dựng.

a) Người nộp lệ phí mới mẻ đi ra hoạt động và sinh hoạt tạo ra, sale hoặc mới mẻ trở nên lập; công ty nhỏ và một vừa hai phải gửi kể từ hộ sale triển khai khai lệ phí môn bài xích và nộp Tờ khai cho tới ban ngành thuế quản lý và vận hành thẳng trước thời gian ngày 30 mon 01 năm tiếp theo năm mới tết đến đi ra hoạt động và sinh hoạt tạo ra, sale hoặc mới mẻ xây dựng.”

Căn cứ quy toan bên trên, Công ty ……….. xây dựng ngày …………………thuộc đối tượng người sử dụng được miễn lệ phí môn bài xích năm 2020 (năm đầu trở nên lập). NhưngCông ty đang được lỡ nộp Tờ khai lệ phí môn bài xích năm 2020 vào trong ngày ……………..bên trên trang thuedientu.gdt.gov.vn. Nay Công ty lập văn bạn dạng này, kính ước Chi viên thuế Quận: …………..bỏ Tờ khai lệ phí môn bài xích năm 2020 nhưng mà Công ty Shop chúng tôi đang được nộp, nhằm Shop chúng tôi kê khai lệ phí môn bài xích năm 2021 theo như đúng quy toan.

Chúng tôi van lơn tình thật cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như bên trên.

- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC

Xem thêm: cách làm lẩu hải sản

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

Nguồn biểu mẫu: Diễn đàn thuế (Facebook)

Trên đấy là những Mẫu Công văn giải trình thuế tiên tiến nhất từng kế toán tài chính cần thiết biết. Mọi yếu tố còn vướng giắt vui vẻ lòng tương tác 19006192 và để được Luatvietnam tương hỗ, trả lời rõ ràng.