bệnh viện nhi đức hải phòng

Khoa Khám bệnh dịch yêu thương cầu

2/6/2017 8:42:00 AM

Bạn đang xem: bệnh viện nhi đức hải phòng

Khoa được tạo hình từ thời điểm ngày 01/06/2011 thời hạn này khoa mang tên là khoa nhà đá bệnh dịch và chữa trị theo gót đòi hỏi.

Khoa Sơ sinh

2/6/2017 8:41:00 AM

Trưởng khoa: Bác sĩ chuyên điều trị I Lê Thị Minh Luyến

Khoa Răng hàm mặt mũi - Mắt

2/6/2017 8:41:00 AM

Khoa RHM –Mắt bao hàm 2 chuyên điều trị là Ck Răng hàm mặt mũi và chuyên điều trị đôi mắt.

Khoa Khám bệnh

2/6/2017 8:41:00 AM

Khoa được tạo hình ngay lập tức từ thời điểm ngày đầu xây dựng khám đa khoa.Thời gian lận này giản đơn là nhà đá bệnh dịch nội khoa.

Khoa Tai mũi họng

2/6/2017 8:40:00 AM

Khi bệnh dịch viên được trở nên lập(1977) lúc đầu đơn thuần chống nhà đá tai-mũi-họng, người bệnh ở chữa trị công cộng với ngoại khoa.

Xem thêm: nhà mái nhật xây dựng kiến trúc 3z

Khoa Nội tổng hợp

Khoa Nội tổng hợp

2/6/2017 8:39:00 AM

Khoa Thận - Máu - Nội tiết với đưa ra quyết định xây dựng từ thời điểm tháng 9/2014 ( chi phí thân thuộc là khoa Tim Mạch)

Khoa Tiêu hóa

2/6/2017 8:38:00 AM

Năm 1977, khi khám đa khoa lao vào sinh hoạt một số trong những người bệnh bệnh dịch hấp thụ được chữa trị bên trên khoa A, khoa B tùy từng độ tuổi.

Khoa Hô hấp

2/6/2017 8:37:00 AM

Khoa Hô Hấp được hình xây dựng từ thời điểm tháng 9 năm 1977 khi đầu là khoa nhi A bao gồm 3 đơn vẹn toàn A1, A2 và sơ sinh

Xem thêm: sửa vòi nước bị rỉ

Khoa Tim mạch lồng ngực

2/6/2017 8:37:00 AM

Khoa Tim mạch- Lồng ngực với đưa ra quyết định xây dựng kể từ 03/6/2013 tuy nhiên khoa đầu tiên chuồn vô sinh hoạt từ thời điểm ngày 28/9/2013